Οι δύσκολοι καιροί που διανύουμε πολλές φόρες, μας δημιουργούν την ανάγκη να, στραφούμε προς την αποθήκευση για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα του επαγγελματικού εξοπλισμού μας, καθώς και του αρχείου της εκάστοτε εταιρίας.

Σε αυτή σας την ανάγκη η μεταφορική Konstantatos σας παρέχει την υπηρεσία αποθήκευσης, σε πιστοποιημένες με ISO – 9001 αποθήκες της, φυλασσόμενες και με φύλακες, και με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης. Ακόμα και για privet αποκλειστικό χώρο με το δικό σας κλειδί.