Δικηγορική εταιρία, λογιστική εταιρία, βιομηχανία όταν παραστεί η ανάγκη για αποθήκευση και διαχείριση αρχείου, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την ασφαλή, οργανωμένη, αξιόπιστη και οικονομική φύλαξη.

Ταξινομημένα όλα με barcode διασφαλίζουμε την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια του αρχειακού σας υλικού.

Ταχύτατη ανάκτηση και παράδοση στον χώρο σας βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.