ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την πείρα καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται, για να σας μεταφέρουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα στο νέο σας χώρο.
Ακολουθούμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες, σε συνδυασμό με άψογη προετοιμασία, στοχεύουμε στην μείωση της εμπλοκής των δικών σας ανθρώπινων πόρων και να ελαχιστοποιήσουμε του χρόνο μη λειτουργίας της επιχείρησης σας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Ειδική υπηρεσία αρχείου
 • Έμπειρο προσωπικό
 • Χρήση κιβωτίων καταλλήλων διαστάσεων
 • Αναγραφή κατάλληλης κωδικοποίησης στην συσκευασία
 • Αποσυσκευασία και τοποθέτηση σε ορθή σειρά βάση κωδικοποίησης ή βάση οδηγιών / πλάνου τοποθέτησης
 • Με την ολοκλήρωση του έργου Παροχή λίστας κιβωτίων και κωδικών
Αποσυναρμολόγηση
 • Αποσυναρμολόγηση γραφείων
 • Αποσυναρμολόγηση επίπλων
 • Αποσυναρμολόγηση dexion
Συσκευασία και μεταφορά
 • Επίπλων
 • Η/Υ
 • Racks
 • Servers
 • UPS
 • Aircondition
 • Περιφερειακών συσκευών
 • Εύθραυστων αντικειμένων
 • Χρηματοκιβωτίου
 • Χαρτοκιβωτίων
Επανασυναρμολόγηση και τοποθέτηση
 • Επανασυναρμολόγηση και τοποθέτηση όλων των επίπλων που συσκευάστηκαν από την εταιρία μας.
 • Συναρμολόγηση των αποσυναρμολογηθέντων επίπλων.
 • Τοποθέτηση, στην θέση που θα υποδειχθεί ή βάση πλάνου θέσεων εργασίας/χώρων.