Αποθήκευση Εκθεσιακών Περιπτέρων
Διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών

Handling custom services

A specialized experienced team consisting of qualified certified customs brokers of our company undertakes responsibly quickly and economically import-export customs formalities. 

Διεκπεραίωση

Οι τελωνειακές διαδικασίες έχουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των διαδικασιών του εμπορίου.  Αποτελούν παράλληλα και έναν ζωτικό παράγοντα ευμάρειας για τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από ειδικά έμπειρους επαγγελματίες σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών.

Φροντίζουμε να :

  • είναι πάντοτε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες νομικές και διαδικαστικές αλλαγές
  • να διαθέτουν τα απαιτούμενα εφόδια για να προσφέρουν σε εσάς και την επιχείρησή σας τα κατάλληλα οφέλη σε όλους τους τρόπους μεταφορών.