Αποθήκευση Εκθεσιακών Περιπτέρων

Διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών

Μια εξειδικευμένη έμπειρη ομάδα αποτελούμενη από διπλωματούχους πιστοποιημένους εκτελωνιστές της εταιρίας μας αναλαμβάνει υπεύθυνα γρήγορα και οικονομικά τις τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής – εξαγωγής.