Υπηρεσίες

 • ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την πείρα καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται, για να σας μεταφέρουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα...

  Περισσότερα

 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
  Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» προσφέρει τη δυνατότητα της προσωρινής ή μακροχρόνιας αποθήκευσης οικοσυσκευών, εξοπλισμού γραφείου...

  Περισσότερα

 • ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ
  Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» αναλαμβάνει τις μετακομίσεις σας άμεσα και οικονομικά. Η εμπειρία μας στον χώρο των μετακομίσεων...

  Περισσότερα

 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει κάθε είδους αντικείμενα που επιθυμείτε, με ασφάλεια, αξιοπιστία....

  Περισσότερα

 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  Μπορούμε να σας νοικιάσουμε το φορτηγό με τον οδηγό και να αναλάβετε εσείς την φορτοεκφόρτωση με δικά σας άτομα...

  Περισσότερα

 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
  Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε είδη συσκευασίας για την αποφυγή φθορών του οικιακού ή εταιρικού...

  Περισσότερα

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ»... η Σωστή Επιλογή