Αν κάνετε μια ανακαίνιση, αν μετατίθεστε στο εξωτερικό, όταν υπάρξει ανάγκη για αποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της οικοσκευής σας, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα η μεταφορική Konstantatos σας παρέχει την υπηρεσία αποθήκευσης, στις πιστοποιημένες με ISO – 9001 αποθήκες της φυλασσόμενες και με φύλακες, και με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης ακόμα και για privet αποκλειστικό χώρο με το δικό σας κλειδί.