Η ανάγκη για αποθήκευση μπορεί να προκύψει για πολλούς λόγους. Ανακαίνιση, μετάθεση, συγκατοίκηση ή ακόμη και μετανάστευση για εργασία ή σπουδές. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ολόκληρης ή μέρους της οικοσκευής σας, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, στις πιστοποιημένες με ISO – 9001 αποθήκες της.

Οι αποθήκες της ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ διαθέτουν, ελεγχόμενη πρόσβαση με άδεια εισόδου μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. 24ωρη Φύλαξη από φύλακες 365 ημέρες το χρόνο. Σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής με Κάμερες Ασφαλείας. Σύστημα Συναγερμού συνδεδεμένο με την αστυνομία και εταιρία security. Σύστημα Πυρανίχνευσης . Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης και Ασφαλιστική κάλυψη

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους  μέσα στον εσωτερικό στεγασμένο χώρο που μπορείτε να τοποθετήσετε το δικό σας λουκέτο και να κλειδώσετε με δικό σας κλειδί.