Αν κάνετε μια ανακαίνιση, αν μετατίθεστε στο εξωτερικό, όταν υπάρξει ανάγκη για αποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της οικοσκευής σας, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» σας παρέχει την υπηρεσία αποθήκευσης στις πιστοποιημένες με ISO – 9001 αποθήκες της. Φυλασσόμενες από φύλακες με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης ακόμα και για private χώρο στον οποίο έχετε αποκλειστική πρόσβαση με το δικό σας κλειδί.