Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς/μετακόμισης σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τους καλύτερους αντιπροσώπους σε κάθε χώρα του εξωτερικού

  • Εκτίμηση στον χώρο σας και προσφορά
  • Αποσυναρμολόγηση των επίπλων.
  • Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
  • Αποσύνδεση φωτιστικών και air condition
  • Ασφαλή συσκευασία Συσκευασία επίπλων
  • Ασφαλή συσκευασία υαλικών , πινάκων και λοιπών εύθραυστων αντικειμένων
  • Χρήση Ξυλοκιβωτίων όπου κριθεί απαραίτητο
  • Ασφάλιση
  • Αποθήκευση για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να πραγματοποιηθεί η αποστολή