Δικηγορική εταιρία, λογιστική εταιρία ή βιομηχανία όταν παραστεί η ανάγκη για αποθήκευση και διαχείριση αρχείου μπορούμε να σας εγγυηθούμε την ασφαλή, οργανωμένη, αξιόπιστη και οικονομική φύλαξη.

Ταξινομημένα με barcode ώστε να διασφαλίσουμε την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια του αρχειακού σας υλικού.

Ταχύτατη ανάκτηση και παράδοση στον χώρο σας βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.