Αποθήκευση Οικιακού Εξοπλισμού

Σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες:   

Μπορούμε  να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης κατά παντός κινδύνου (Ρήτρα Α΄) για την ασφάλιση της περιουσίας σας κατά την μεταφορά σας.

Θα σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε την πρόταση ασφάλισης για τα μεταφερόμενα αντικείμενα σας.