Αποθήκευση Εκθεσιακών Περιπτέρων
Διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών

Διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών

Μια εξειδικευμένη έμπειρη ομάδα αποτελούμενη από διπλωματούχους πιστοποιημένους εκτελωνιστές της εταιρίας μας αναλαμβάνει υπεύθυνα γρήγορα και οικονομικά τις τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής – εξαγωγής. 

Διεκπεραίωση

Οι τελωνειακές διαδικασίες έχουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των διαδικασιών του εμπορίου.  Αποτελούν παράλληλα και έναν ζωτικό παράγοντα ευμάρειας για τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από ειδικά έμπειρους επαγγελματίες σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών.

Φροντίζουμε να :

  • είναι πάντοτε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες νομικές και διαδικαστικές αλλαγές
  • να διαθέτουν τα απαιτούμενα εφόδια για να προσφέρουν σε εσάς και την επιχείρησή σας τα κατάλληλα οφέλη σε όλους τους τρόπους μεταφορών.