Μια εξειδικευμένη έμπειρη ομάδα αποτελούμενη από διπλωματούχους πιστοποιημένους εκτελωνιστές της εταιρίας μας, αναλαμβάνει υπεύθυνα γρήγορα και οικονομικά τις τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής – εξαγωγής.