ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Μεταστεγάσεις εταιριών: Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την πείρα καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται για να σας μεταφέρουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα στο νέο σας χώρο.

Ακολουθούμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες και σε συνδυασμό με την άψογη προετοιμασία στοχεύουμε τόσο στη μείωση της εμπλοκής των δικών σας ανθρώπινων πόρων όσο και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου μη λειτουργίας της επιχείρησής σας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Ειδική υπηρεσία αρχείου
 • Έμπειρο προσωπικό
 • Χρήση κιβωτίων καταλλήλων διαστάσεων
 • Αναγραφή κατάλληλης κωδικοποίησης στη συσκευασία
 • Αποσυσκευασία και τοποθέτηση σε ορθή σειρά βάση κωδικοποίησης ή βάση οδηγιών / πλάνου τοποθέτησης
 • Με την ολοκλήρωση του έργου παροχή λίστας κιβωτίων και κωδικών
Αποσυναρμολόγηση
 • Αποσυναρμολόγηση γραφείων
 • Αποσυναρμολόγηση επίπλων
 • Αποσυναρμολόγηση dexion
Συσκευασία και μεταφορά
 • Επίπλων
 • Η/Υ
 • Racks
 • Servers
 • UPS
 • Aircondition
 • Περιφερειακών συσκευών
 • Εύθραυστων αντικειμένων
 • Χρηματοκιβωτίου
 • Χαρτοκιβωτίων
Επανασυναρμολόγηση και τοποθέτηση
 • Επανασυναρμολόγηση και τοποθέτηση όλων των επίπλων που συσκευάστηκαν από την εταιρία μας
 • Συναρμολόγηση των αποσυναρμολογηθέντων επίπλων
 • Τοποθέτηση στη θέση που θα υποδειχθεί ή βάση πλάνου θέσεων εργασίας/χώρων

Μεταστεγάσεις εταιριών