Αποθήκευση Οικιακού Εξοπλισμού

The materials are all new and of good quality for the perfect and safe packaging of your items

 "KONSTANTATOS TRANSPORT" has the most modern equipment in packaging to avoid damage to your home or corporate equipment.

Packaging

Παρέχουμε υλικά για την συσκευασία του οικιακού σας εξοπλισμού όπως:

 • House furniture
 • Electrical devices
 • Computers
 • Pianos
 • Books
 • Kitchen Items
 • Crystal items
 • Paintings
 • Wardrobes for clothes and linen etc.

Καθώς και του επαγγελματικού εξοπλισμού όπως:

 • Office furniture
 • File forms
 • folder
 • Racks
 • Servers
 • UPS
 • Peripherals
 • Fragile items
 • Safes
 • Computers