ΚΑΡΟΤΣΑ 6,2M | 15 ΠΑΛΕΤΕΣ | 40 ΚΥΒΙΚΑ | ΩΦΕΛΙΜΟ 6500 KG