ΚΑΡΟΤΣΑ 4.8 M | 8 ΠΑΛΕΤΕΣ | 20 ΚΥΒΙΚΑ |ΩΦΕΛΙΜΟ 2500 KG