ΚΑΡΟΤΣΑ 4.2 M | 6 ΠΑΛΕΤΕΣ | 15 ΚΥΒΙΚΑ | ΩΦΕΛΙΜΟ 1800 KG