ΚΑΡΟΤΣΑ 6,5M | 16 ΠΑΛΕΤΕΣ | 43 ΚΥΒΙΚΑ | ΩΦΕΛΙΜΟ 8500 KG